Tin tức ngành

Xuất khẩu dược liệu
Tại Việt Nam, có hơn 5.100 loài cây dược liệu nên rất có tiềm năng xuất khẩu ra nước ngoài. Hiện nay, một số doanh nghiệp tại Việt Nam tham gia xuất khẩu dược liệu như quế, hồi, thảo quả, nghệ,...